ME en sykdom i tiden

From MEpedia, a crowd-sourced encyclopedia of ME and CFS science and history
Jump to: navigation, search


ME en sykdom i tiden, er en bok av Sidsel Kreyberg, utgitt i 2008.

Boken gir en innføring i diagnosen myalgisk encefalopati. Målet for boken er å gi alle som kan komme i kontakt med ME-syke, dette være seg skoleansatte, helsevesen, barnevern etc., samt de syke selv og deres familier, en hjelp til å forstå den sykes begrensninger og behov.

Sidsel Kreyberg er lege, utdannet spesialist i patologi. Hun har også viderutdanning innen epidemiologi og dermografi. Kreyberg har en rekke års erfaring med ME-syke.

References[edit | edit source]

[1] Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side 249

The information provided at this site is not intended to diagnose or treat any illness.
From MEpedia, a crowd-sourced encyclopedia of ME and CFS science and history.